Dorpstoernooi 2022

Reglement

Het toernooi bestaat uit een aantal voorrondes, waar­van de beste 8 teams zich kwalificeren voor de

De finale is op zondagmiddag 11 december, 17.00 uur.

 1. Deelnemers dienen minimaal de leeftijd te hebben van 13 jaar.
 2. Een team bestaat uit 4 personen, welke alleen voor het betreffende team uit mogen komen en waarvan een of meerdere personen een sociale of economische band met Tienray hebben.
 3. Elk team wijst een teamcaptain aan, welke als aanspreekpunt zal fungeren namens het team.
 4. Leden van ‘t Trefpunt en NHB zijn uitgesloten van deelname.
 5. Er wordt geschoten met allen dezelfde handbogen en pijlen van ’t Trefpunt. Type boog: Shoot through. Dit alles alléén onder begeleiding van een Trefpunt-instructeur.
 6. Alle deelnemers en aanwezigen dienen de veiligheidsaanwijzingen van de Trefpunt-instructeur(s) onmiddellijk op te volgen. Geeft men hieraan geen gehoor dan volgt directe diskwalificatie van het gehele team.
 7. We schieten met Bare-Bow, dat wil zeggen dat deelnemers zonder vizier en verdere hulpmiddelen schieten.
 8. De doelen staan opgesteld op een afstand van 18 meter met een 80 cm blazoen.
 9. De wedstrijd wordt verschoten over 15 tellende pijlen met 5 proefpijlen vooraf.
 10. Men dient minimaal een kwartier voor aanvang aanwezig te zijn.
 11. Bij een defect aan de boog wordt na vernieuwing of reparatie, de wedstrijd vervolgt met 1 proefpijl. Bij een pijldefect, ontvangt men een andere pijl en dient men de wedstrijd zónder proefpijl voort te zetten.
 12. De 8 beste teams van de voorrondes gaan over naar de finale die op zondagmiddag om 17.00 uur begint. Na afloop van de wedstrijd volgt direct de prijsuitreiking. De volgorde bij gelijke stand wordt bepaald door de meeste 10, 9, 8, 7 enz. op te tellen. De organisatie benadert niet aanwezige teams (die zich voor de finale hebben gekwalificeerd) telefonisch tussen 16.00 en 16.30 uur via de teamcaptain.
 13. De teams in de finale dienen uit minimaal 3 dezelfde schutters te bestaan als in de voorronde.
 14. De eindstrijd beginnende met 2 proefpijlen wordt verschoten volgens een “KNOCK OUT”-systeem (team tegen team), bestaande uit een kwart-, halve en uiteindelijk de finale van elk 5 pijlen. De baanindeling vindt plaats volgens de reglementen van de NHB. Bij gelijke stand: “SHOOT-OFF” (afkamp) van elk 1 pijl per schutter.
 15. Het inschrijfgeld bedraagt € 1,25 per deelnemer, je betaalt dit bedrag bij je aanmelding.
 16. Voor zover niet anders aangegeven en waar van toepassing, zijn de schietreglementen van de Nederlandse Handboog Bond van kracht.
 17. Ieder team is zelf verantwoordelijk voor een juiste puntentelling.
 18. Door deelname gaan de deelnemers akkoord met publicatie van uitslagen en foto’s van hun deelname.
 19. Waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur HBSV ‘t Trefpunt.

Oefenen

‘t Trefpunt biedt gelegenheid voor te oefenen, meer hierover op vind je in het programma.

Extra persoonlijke wedstrijd!

Op zondagmiddag 11 december, rond 16.00 uur organiseren wij een persoonlijke wedstrijd.

Dit is een afvalwedstrijd over 5 pijlen. Iedereen kan meedoen en meteen al bij de eerste pijl vallen de schutters af die het blazoen (het doel) niet geraakt hebben. Bij het volgende schot vallen diegene af die een 2 of minder hebben geschoten. Bij de volgende pijlen vallen steeds diegene af die gelijk of minder hebben geschoten als respectievelijk 4, 6 en 8.

Voldoet na een ronde niemand aan de voorwaarden, dan herhalen we de ronde. Zijn er na de laatste ronde nog meer dan 1 schutter over, dan volgt er maximaal 5x een shoof-off waarbij de winnaar minimaal een 10 dient te schieten. Bij de laatste shoot-off is de hoogste score of beste pijl bepalend voor de eindoverwinning.

Deelname aan de persoonlijke wedstrijd is gratis.

Ok, alle reglementen gelezen? Overtuigd! Jazeker, dan meld jouw team nu meteen aan en ding mee naar eeuwige glorie en hulde!